AERODYNAMICA METING EN/OF TRAINING

Iedereen kent het belang van een aerodynamische              positie.  Vroeger had men een windtunnel nodig om verschillende posities uit                               te testen op het vlak van aerodynamica. Tegenwoordig kan dit met                                       hoogtechnologische software gemeten  worden. De renner                                                     wordt op de rollen geplaatst en gefilmd. De luchtweerstand                                               kan gemeten worden in verschillende posities. De hoeveelheid                                                           arbeid die geleverd moet worden in een bepaalde positie                                                       wordt  weergegeven in wattage of snelheid.  Zo kan je al vlug                                                  in bepaalde  posities 30 à 40 watt of 1 à 2  km/u progressie                                                             boeken. Dit kan door je fietspositie aan te passen en/of een                                                          bepaalde houding aan te nemen op  de fiets. Na bepaling                                                            van je meest aerodynamische positie biedt  Smart                                                            Cycling je de mogelijkheid om in deze positie te                                                                     komen trainen